הבנת הנשמע

החלק השני של מבנה מבחן TOEFL מציג לנבחן מספר קטעי שמיעה שמטרתם לבחון את יכולת הבנת הנשמע של הנבחן בסביבה אקדמית. הנבחן נבדק עבור יכולות אלו ממספר סיבות:

  • הסיבה הראשונה היא לצורך בדיקת יכולת ההאזנה של הנבחן לשם בחינת ההבנה בסיסית של הרעיון המרכזי והנקודות החשובות בקטע השמיעה.
  • הסיבה השנייה היא לצורך בדיקת יכולת האזנה פרגמטית שמשמעה הסקת מסקנות על מצבו המנטלי של הדובר בקטע באמצעות שמיעה בלבד. בין השאר הנבחן נשאל על מצב רוחו של הדובר בקטע השמיעה, מהי מידת בטחונו בדברים שאמר ומהו תפקידו כדובר בקטע השמיעה.
  • הסיבה השלישית היא לצורך בדיקה של מספר אלמנטים אצל המאזין: הבנת מבנה הקטע, הבנת יחסי הגומלין בין מספר רעיונות בקטע זה והסקת מסקנות בהתבסס על עובדות שנשמעו בקטע ולבסוף, בחינה האם הנבחן שם לב לשינויי נושאים בקטע, דוגמאות שניתנו במהלכו, מידע לא רלוונטי שנאמר ומסקנות הנובעות מהטקסט.

מבנה מבחן TOEFL מציג בחלק הבנת הנשמע מספר מקבצי הרצאות ושיחות ועל הנבחן לענות על מספר שאלות שנשאל בסוף כל קטע. קטעי הבנת הנשמע במסגרת החלק השני של מבנה מבחן TOFEL, מורכבים משני סוגים של קטעי שמיעה: החלק הראשון מציג בין 4-6 הרצאות אקדמיות באורך של בין 3 ל-5 דקות לכל הרצאה כאשר כל הרצאה מכילה בין 500 ל- 800 מילים. החלק השני בפרק זה מציג בין 2 ל-3 שיחות באורך של כ-3 דקות לכל שיחה כאשר בכל שיחה בין 12-25 חילופי דברים. בחלק ההרצאות האקדמיות יידרש לענות הנבחן על שש שאלות לכל קטע שמיעה ואילו בחלק חילופי הדברים יידרש הנבחן לענות על חמש שאלות לכל קטע שמיעה.

מבנה השאלות בחלק זה יכול להגיע בשלוש צורות: הראשונה, 4 תשובות לבחירה כשרק אחת מהן נכונה. הצורה שנייה היא מעל 4 תשובות לבחירה שיותר מאחת מהן נכונה ואילו הצורה השלישית היא בצורת טבלה או קטגוריות, בהן נדרש הנבחן לחבר בין העצמים המתאימים.

כמו שאר החלקים המרכיבים את מבנה מבחן TOEFL, גם בחלק זה הציון לתלמיד נע בין 0 ל- 30 נקודות, כאשר קטע השמיעה מושמע לנבחן פעם אחת בלבד ולאחריו עליו לענות על השאלות המתבססות על הקטע. בחלק מהשאלות מושמע שוב חלק מרכזי מקטע השמיעה בכדי לענות על שאלה מסוימת, אך, בשאלות האחרות הנבחן צריך לענות בהתאם למה שזוכר מהשמיעה הראשונה.

העתיד שלך מתחיל כאן!

השאר פרטים לקביעת פגישת ייעוץ חינם